'

Politikerna talade om att hämta hem 15 tolkar, nu har regeringen hämtat hem 900 afghaner.