'

IS-terrorister kommer till Sverige för att undvika straff.