'

Peter Lundgren (SD): Det är förfärligt hur djur behandlas.