'

Malmö kommun lägger hundratusentals kronor på regnbågsfärgade papperskorgar