'

Pensionskostnaderna för utrikes födda är en jämförs med en tickande bomb.