'

Tolvsvepet – Morgan Johansson tvärvänder om språkkravet