'

Jörgen Fogelklou (SD) kommenterar alliansen i Göteborgs förslag att ta bort Å Ä och Ö ur gatunamn