'

Varför är ledande socialdemokrater och moderater så tysta om BRÅ-rapporten?