'

"Rasismforskaren" i en grov attack mot Lars Vilks