'

Rebecka och Pontus: Vi behöver inte två försvarsministrar