'

Widar Andersson (S) om den politiska cirkus som nu råder.