'

Jag tror att historieböckerna i framtiden kommer vara fyllda med Annie Lööf.