'

Efter Riks granskning hotar Rajo kulturförening med en polisanmälan