'

Hur kan Hörby kommun både gå plus och minus iår?