'

Till skillnad från i Sverige har polisen i Norge befogenheter att göra sitt jobb.