'

Linda Snecker (V), varken poliser eller pengar växer på träd.