'

Fredrik Schulte (M): Det här stärker caset för swexit