'

Varningen: Elransonering i södra Sverige | Hur går en elransonering till?