'

Varför får kriminella pengar och inte brottsoffren? | Denice ringer upp JK