'

Vänsterväljare mer positiva till EU än högerväljare | Hur går valet i Frankrike | Utrikessvepet