'

Våldet i Stockholm. Är förtjänsten för hela samhället här, Stefan Löfven?