'

Vad skulle du hellre lägga 50 000 kr på än urspårade elpriser?