'

Bara var femte ny inom polisen är polisutbildad.