'

Den socialdemokratiska skönmålningen visar sig vara falsk