'

Den klassiska socialdemokratiska strategin: vilseleda befolkningen.