'

Vänsterpartiets Linda Snecker har skaffat tiktok