'

Regeringens likvärdighetsutredning bygger på tvångsåtgärder