'

USA: Affärer ska tvingas ha könsneutrala avdelningar.