'

Året som gått: Svenska folkets generositet mot brottsoffer