'

Ulf Karlström (S)parkades från sitt fackliga uppdrag – hör hans historia här