'

God Jul Sveriges skattebetalare, önskar Socialdemokraterna