'

Turk-kravet | Regeringen lämnar ut man på Turkiets lista