'

Tolvsvepet med Denice – bränslepriser på höga nivåer