'

Tobias Andersson (SD): Sverigedemokraterna är inte ett hot mot Sverige – utan mot Socialdemokraterna