'

Delmiskandalen, censur och vikten av det fria ordet. Samtal med Samhället med Thomas Mattsson