'

Theutenberg: Så styrde KGB den svenska fredsrörelsen och 68-vänstern