'

Företag tvingas stänga på grund av skenande elpriser