'

Tolvsvepet – Flera Afghaner väntas komma till Sverige