'

Dawud attackerade kvinnor och sa att: "vita ska dö"