'

Utländska stöldligor fyller hela kundvagnar: Hot om våld finns alltid.