'

SVT: Därför rapporterar vi som vi gör om Gruvhålsafghanen i Norberg