'

SVT: Därför går vi inte ut med att misstänkte Osloskytten är iranier