'

Sveriges stormaktstid – Då vi hade kompetent ledarskap