'

Sveriges journalister undviker att bo i mångkulturella områden