'

”Stöket” på Liseberg beror på förändrad demografi