'

Nu byggs baracker för att tackla den akuta platsbristen på Sveriges fängelser