'

Sörman: Nej Aftonbladet, svenskarna ska inte glädjas av invandringen