'

Skjutningen i Eskilstuna | Kvinna och barn skjutna | Adam Marttinen (SD): Problemen har växt under S