'

Ska västländerna betala "klimatskadestånd"? | Intervju med Martin Kinnunen (SD)