'

Ska kriminella få sätta gränsen för vår demokrati? | Folkvalda attackerades under dialogmöte